Danh sách

Gentax

0
Gentax - SĐK VN-6571-02 - Khoáng chất và Vitamin. Gentax Viên nén - Albendazole

G Rox

0
G Rox - SĐK VN-6203-02 - Khoáng chất và Vitamin. G Rox Viên nén bao phim - Roxithromycin
Thuốc Flucona 150mg - SĐK VN-6202-02

Flucona 150mg

0
Flucona 150mg - SĐK VN-6202-02 - Khoáng chất và Vitamin. Flucona 150mg Viên nang - Fluconazole

Cloxacillin

0
Cloxacillin - SĐK VN-7122-02 - Khoáng chất và Vitamin. Cloxacillin Bột pha dung dịch tiêm - Cloxacillin

Clostilbegyt

0
Clostilbegyt - SĐK VN-0333-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Clostilbegyt Viên nén-50mg - Clomiphene

Carbizole

0
Carbizole - SĐK VN-6865-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Carbizole Viên nén - Carbimazole

Nước cất Tiêm

0
Nước cất Tiêm - SĐK VNB-3274-05 - Thuốc khác. Nước cất Tiêm Nước pha tiêm - Nước cất pha tiêm

Rin

0
Rin - SĐK VN-6570-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Rin Dung dịch nhỏ mắt nhỏ tai - Gentamicin

Diclon

0
Diclon - SĐK VN-6569-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Diclon Dung dịch nhỏ mắt - Diclofenac

Cinfax

0
Cinfax - SĐK VN-6568-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cinfax Dung dịch nhỏ mắt - Ciprofloxacin