Danh sách

Thuốc Erolin - SĐK VN-16747-13

Erolin

0
Erolin - SĐK VN-16747-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Erolin Viên nén - Loratadine 10mg

Milurit

0
Milurit - SĐK VN-14161-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Milurit Viên nén - Allopurinol

Milurit

0
Milurit - SĐK VN-14161-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Milurit Viên nén - Allopurinol

Meloflam

0
Meloflam - SĐK VN-12440-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Meloflam Viên nén - Meloxicam

Hotemin

0
Hotemin - SĐK VN-12439-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hotemin Viên nang - Piroxicam
Thuốc Hotemin - SĐK VN-12438-11

Hotemin

0
Hotemin - SĐK VN-12438-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hotemin Dung dịch tiêm - Piroxicam

Lidocain

0
Lidocain - SĐK VN-13700-11 - Thuốc gây tê - mê. Lidocain Dung dịch tiêm - Lidocaine hydrochloride

Lidocain 2% Adrenalin 0.001%

0
Lidocain 2% Adrenalin 0.001% - SĐK VN-17937-14 - Thuốc gây tê - mê. Lidocain 2% Adrenalin 0.001% Dung dịch tiêm - Lidocaine hydrochloride 200mg/10ml; Adrenaline 0,1mg/10ml