Danh sách

Sympal inject

0
Sympal inject - SĐK VN2-28-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sympal inject Dung dịch tiêm hoặc truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng - Dexketoprofen trometamol 50mg/2ml

Fastum

0
Fastum - SĐK VN-6129-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fastum Gel bôi ngoài da - Ketoprofen

Fastum

0
Fastum - SĐK VN-4692-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fastum Gel bôi da - Ketoprofen
Thuốc Fastum Gel - SĐK VN-12132-11

Fastum Gel

0
Fastum Gel - SĐK VN-12132-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fastum Gel Gel bôi ngoài da - Ketoprofen