Danh sách

Bifril

0
Bifril - SĐK VN3-33-18 - Thuốc tim mạch. Bifril Viên nén bao phim - Zofenopril calci 15mg

Bifril

0
Bifril - SĐK VN3-34-18 - Thuốc tim mạch. Bifril Viên nén bao phim - Zofenopril calci 30mg

Bifril

0
Bifril - SĐK VN3-209-19 - Thuốc tim mạch. Bifril Viên nén bao phim - Zofenopril calci 7,5mg
Thuốc Sympal - SĐK VN2-522-16

Sympal

0
Sympal - SĐK VN2-522-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sympal Viên nén bao phim - Dexketoprofen (dưới dạng Dexketoprofen trometamol) 25mg