Danh sách

Reductil

0
Reductil - SĐK VN-9880-05 - Thuốc khác. Reductil Viên nang - Sibutramine

Reductil

0
Reductil - SĐK VN-9881-05 - Thuốc khác. Reductil Viên nang - Sibutramine

Aluvia 100mg/25mg

0
Aluvia 100mg/25mg - SĐK VN-9910-10 - Thuốc khác. Aluvia 100mg/25mg Viên nén bao phim - Lopinavir, Ritonavir

Tarka

0
Tarka - SĐK VN2-100-13 - Thuốc tim mạch. Tarka Viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát - Verapamil hydrochloride 180mg; Trandolapril 2mg

Tarka

0
Tarka - SĐK VN2-101-13 - Thuốc tim mạch. Tarka Viên nén bao phim phóng thích có kiểm soát - Verapamil hydrochloride 240mg; Trandolapril 4mg

Isoptin SR 240mg

0
Isoptin SR 240mg - SĐK VN-8865-04 - Thuốc tim mạch. Isoptin SR 240mg Viên nén giải phóng kéo dài - Verapamil

Rytmonorm

0
Rytmonorm - SĐK VN-13971-11 - Thuốc tim mạch. Rytmonorm Viên nén bao phim - Propafenone hydrochloride

Rytmonorm

0
Rytmonorm - SĐK VN-13972-11 - Thuốc tim mạch. Rytmonorm Viên nén bao phim - Propafenone hydrochloride

Rytmonorm

0
Rytmonorm - SĐK VN-13971-11 - Thuốc tim mạch. Rytmonorm Viên nén bao phim - Propafenone hydrochloride

Rytmonorm

0
Rytmonorm - SĐK VN-13972-11 - Thuốc tim mạch. Rytmonorm Viên nén bao phim - Propafenone hydrochloride