Danh sách

Duspatalin

0
Duspatalin - SĐK VN-18123-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Duspatalin Viên nén bao đường - Mebeverin HCl 135 mg
Thuốc Duspatalin retard - SĐK VN-12831-11

Duspatalin retard

0
Duspatalin retard - SĐK VN-12831-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Duspatalin retard Viên nang giải phóng kéo dài - Mebeverine HCl

Serc 8mg

0
Serc 8mg - SĐK VN-17207-13 - Thuốc hướng tâm thần. Serc 8mg Viên nén - Betahistine dihydrochloride 8mg
Thuốc Betaserc 16mg - SĐK VN-17206-13

Betaserc 16mg

0
Betaserc 16mg - SĐK VN-17206-13 - Thuốc hướng tâm thần. Betaserc 16mg Viên nén - Betahistine dihydrochloride 16mg
Thuốc Luvox 100mg - SĐK VN-17804-14

Luvox 100mg

0
Luvox 100mg - SĐK VN-17804-14 - Thuốc hướng tâm thần. Luvox 100mg Viên nén bao phim - Fluvoxamin maleat 100mg