Danh sách

Kaletra

0
Kaletra - SĐK VN-4693-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Kaletra Dung dịch uống - Ritonavir, Lopinavir

Sevorane

0
Sevorane - SĐK VN-8036-04 - Thuốc gây tê - mê. Sevorane Dung dịch hít - Sevoflurane

Forane

0
Forane - SĐK VN-5341-01 - Thuốc gây tê - mê. Forane Dung dịch - Isoflurane

Forane

0
Forane - SĐK VN-1080-06 - Thuốc gây tê - mê. Forane Dung dịch để hít-99,9% - Isoflurane

Bupivacaine spinal

0
Bupivacaine spinal - SĐK VN-7753-03 - Thuốc gây tê - mê. Bupivacaine spinal Dung dịch tiêm - Bupivacaine