Danh sách

Creon 40000

0
Creon 40000 - SĐK VN-12832-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Creon 40000 Viên nang chứa pellet bao tan trong ruột - Pancreatin tương đương Amylase 25000Ph.Eur.U; lipase 40000 Ph.Eur.U; Protease 1600 Ph.Eur.U
Thuốc Creon 25000 - SĐK QLSP-0700-13

Creon 25000

0
Creon 25000 - SĐK QLSP-0700-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Creon 25000 Viên nang chứa pellet bao tan trong ruột - Pancreatin (bột tuyến tụy) 300 mg; tương ứng amylase 18000 đơn vị, lipase 25000 đơn vị, protease 1000 đơn vị