Danh sách

Thuốc Klacid 125mg/5ml - SĐK VN-7054-02

Klacid 125mg/5ml

0
Klacid 125mg/5ml - SĐK VN-7054-02 - Khoáng chất và Vitamin. Klacid 125mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Clarithromycin

Erythrocin

0
Erythrocin - SĐK VN-6106-02 - Khoáng chất và Vitamin. Erythrocin Viên nén bao phim - Erythromycin
Thuốc Klacid 125mg/5ml - SĐK VN-7054-02

Klacid 125mg/5ml

0
Klacid 125mg/5ml - SĐK VN-7054-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klacid 125mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Clarithromycin

Erythrocin

0
Erythrocin - SĐK VN-6106-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Erythrocin Viên nén bao phim - Erythromycin

Brufen

0
Brufen - SĐK VN-4694-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Brufen Cốm - Ibuprofen