Danh sách

Tobraneg

0
Tobraneg - SĐK VN-5991-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobraneg Thuốc nhỏ mắt 0,3% - Tobramycin

Accutob-D

0
Accutob-D - SĐK VN-5354-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Accutob-D Thuốc nhỏ mắt Tobramycin 15mg/5ml, Dexaphosphat 5m - Tobramycin, Dexamethasone

Intesatron

0
Intesatron - SĐK VN-6978-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Intesatron Dung dịch tiêm - Ondansetron

Zecipox

0
Zecipox - SĐK VN-4275-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zecipox Dung dịch tiêm truyền-0,2%wv - Ciprofloxacin

Zoacide

0
Zoacide - SĐK VN-4276-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zoacide Dung dịch tiêm truyền-5%wv - Metronidazole

Tuffcef

0
Tuffcef - SĐK VN-4823-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tuffcef Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Siptrogyl

0
Siptrogyl - SĐK VN-4274-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siptrogyl Dung dịch tiêm truyền-5%wv - Metronidazole

Oracipon

0
Oracipon - SĐK VN-4273-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oracipon Dung dịch tiêm truyền-0,2%wv - Ciprofloxacin

Sultampi 1,5gm

0
Sultampi 1,5gm - SĐK VN-5990-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sultampi 1,5gm Thuốc bột pha tiêm Ampicilin 1g, Sulbactam 0,5g - Ampicillin Sodium, Sulbactam sodium

Panzecep

0
Panzecep - SĐK VN-5355-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Panzecep Thuốc tiêm - Ceftazidime