Danh sách

Penresit 1 mg

0
Penresit 1 mg - SĐK VN-22335-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Penresit 1 mg Viên nén - Repaglinide lmg

Telmotens

0
Telmotens - SĐK VN-19426-15 - Thuốc khác. Telmotens Viên nén - Telmisartan 40 mg

Telmotens

0
Telmotens - SĐK VN-19427-15 - Thuốc khác. Telmotens Viên nén - Telmisartan 80 mg

Luvinsta 80mg

0
Luvinsta 80mg - SĐK VN-17212-13 - Thuốc tim mạch. Luvinsta 80mg Viên nén phóng thích kéo dài - Fluvastatin (dưới dạng Fluvastatin natri) 80mg

Rovartal 10mg

0
Rovartal 10mg - SĐK VN-19424-15 - Thuốc tim mạch. Rovartal 10mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin 10 mg

Rovartal 20mg

0
Rovartal 20mg - SĐK VN-19425-15 - Thuốc tim mạch. Rovartal 20mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin 20mg

Actelsar 40mg

0
Actelsar 40mg - SĐK VN-20899-18 - Thuốc tim mạch. Actelsar 40mg Viên nén - Telmisartan 40mg
Thuốc Actelsar HCT 40mg/12

Actelsar HCT 40mg/12,5 mg

0
Actelsar HCT 40mg/12,5 mg - SĐK VN-21654-19 - Thuốc tim mạch. Actelsar HCT 40mg/12,5 mg Viên nén - Telmisartan 40mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Olmed 10mg

0
Olmed 10mg - SĐK VN-16887-13 - Thuốc hướng tâm thần. Olmed 10mg Viên nén bao phim - Olanzapine 10mg

Olmed 5mg

0
Olmed 5mg - SĐK VN-17627-14 - Thuốc hướng tâm thần. Olmed 5mg Viên nén bao phim - Olanzapine 5mg