Danh sách

Maxirox 150

0
Maxirox 150 - SĐK VN-6579-02 - Khoáng chất và Vitamin. Maxirox 150 Viên nén bao phim - Roxithromycin

Ketolin 200

0
Ketolin 200 - SĐK VN-7361-03 - Khoáng chất và Vitamin. Ketolin 200 Viên nén - Ketoconazole

Flucozal 150

0
Flucozal 150 - SĐK VN-0717-06 - Khoáng chất và Vitamin. Flucozal 150 Viên nang-150mg - Fluconazole

Erywin

0
Erywin - SĐK VN-6211-02 - Khoáng chất và Vitamin. Erywin Viên nén - Erythromycin

Erywin

0
Erywin - SĐK VN-6578-02 - Khoáng chất và Vitamin. Erywin Viên nén - Erythromycin
Thuốc Cloxilan 500mg - SĐK VN-5345-01

Cloxilan 500mg

0
Cloxilan 500mg - SĐK VN-5345-01 - Khoáng chất và Vitamin. Cloxilan 500mg Viên nang - Cloxacillin

Cleron

0
Cleron - SĐK VN-6577-02 - Khoáng chất và Vitamin. Cleron Bột pha hỗn dịch uống - Clarithromycin

Cleron 250

0
Cleron 250 - SĐK VN-9397-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cleron 250 Viên nén - Clarithromycin

Cleron

0
Cleron - SĐK VN-6576-02 - Khoáng chất và Vitamin. Cleron Viên nén - Clarithromycin
Thuốc Cifex 100mg/5ml - SĐK VN-8867-04

Cifex 100mg/5ml

0
Cifex 100mg/5ml - SĐK VN-8867-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cifex 100mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Cefixime