Danh sách

Spregal

0
Spregal - SĐK VN-18325-14 - Thuốc khác. Spregal Dung dịch xịt ngoài da - S-bioallethrin 0,663% (kl/kl); piperonyl butoxid 5,305 % (kl/kl)
Thuốc Lotemax - SĐK VN-18326-14

Lotemax

0
Lotemax - SĐK VN-18326-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lotemax Hỗn dịch nhỏ mắt - Loteprednol etabonate 0,5% (5mg/ml)