Danh sách

Nootropil 3g/15ml

0
Nootropil 3g/15ml - SĐK VN-19960-16 - Thuốc hướng tâm thần. Nootropil 3g/15ml Dung dịch tiêm - Piracetam 3g/15ml

Nootropyl 1g/5ml

0
Nootropyl 1g/5ml - SĐK VN-19961-16 - Thuốc hướng tâm thần. Nootropyl 1g/5ml Dung dịch tiêm - Piracetam 1g/5ml
Thuốc Zyrtec - SĐK VN-19164-15

Zyrtec

0
Zyrtec - SĐK VN-19164-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec Dung dịch uống - Cetirizin hydroclorid 1mg/ml