Danh sách

Klacid MR

0
Klacid MR - SĐK VN-9913-10 - Khoáng chất và Vitamin. Klacid MR Viên nén giải phóng chậm - Clarithromycin

Sevorane

0
Sevorane - SĐK VN-19755-16 - Thuốc khác. Sevorane Dung dịch hít - Sevofluran 100% v/v

Forane

0
Forane - SĐK VN-20123-16 - Thuốc khác. Forane Dung dịch để hít - Isofluran 99,9% kl/kl

Hytrin 1mg

0
Hytrin 1mg - SĐK VN-12134-11 - Thuốc tim mạch. Hytrin 1mg Viên nén - Terazosin

Hytrin 2mg

0
Hytrin 2mg - SĐK VN-12135-11 - Thuốc tim mạch. Hytrin 2mg Viên nén - Terazosin

Klacid MR

0
Klacid MR - SĐK VN-9913-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klacid MR Viên nén giải phóng chậm - Clarithromycin

Klacid 250mg

0
Klacid 250mg - SĐK VN-12136-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klacid 250mg Viên nén bao phim - Clarithromycine

Klacid Forte

0
Klacid Forte - SĐK VN-19546-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klacid Forte Viên nén bao phim - Clarithromycin 500mg

Klacid 250mg

0
Klacid 250mg - SĐK VN-20360-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klacid 250mg Viên nén bao phim - Clarithromycin 250mg
Thuốc Klacid MR - SĐK VN-19547-16

Klacid MR

0
Klacid MR - SĐK VN-19547-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klacid MR Viên nén giải phóng hoạt chất biến đổi - Clarithromycin 500mg