Danh sách

Vancomycin hydrocloride powder for solution for injection 1g

0
Vancomycin hydrocloride powder for solution for injection 1g - SĐK VN-21316-18 - Thuốc khác. Vancomycin hydrocloride powder for solution for injection 1g Bột động khô pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochlorid) 1g

Vancomycin GSK 1g

0
Vancomycin GSK 1g - SĐK VN-16768-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancomycin GSK 1g Bột đông khô để pha truyền tĩnh mạch - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride) 1000mg/lọ

Vancomycin hydrocloride powder for solution for injection 500mg

0
Vancomycin hydrocloride powder for solution for injection 500mg - SĐK VN-20816-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancomycin hydrocloride powder for solution for injection 500mg Bột đông khô pha tiêm - Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydro chlorid) 500mg

Clarithromycin for injection 500mg

0
Clarithromycin for injection 500mg - SĐK VN-21069-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clarithromycin for injection 500mg Bột đông khô pha tiêm - Clarithromycin 500mg