Danh sách

Glucose Intravenous Infusion B.P. 5%

0
Glucose Intravenous Infusion B.P. 5% - SĐK VN-10086-10 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Intravenous Infusion B.P. 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Glucose

Natri Chloride 0,9%

0
Natri Chloride 0,9% - SĐK VN-10087-10 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri Chloride 0,9% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Natri chloride

Ocutop

0
Ocutop - SĐK VN-10088-10 - Thuốc khác. Ocutop Thuốc nhỏ mắt - Tobramycin sulfate

Lecrom

0
Lecrom - SĐK VN-10900-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lecrom Thuốc nhỏ mắt - Natri cromolyn

Comedy

0
Comedy - SĐK VN-14597-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Comedy thuốc nhỏ mắt - Fluconazole