Danh sách

Amaday 5

0
Amaday 5 - SĐK VN-5351-01 - Thuốc tim mạch. Amaday 5 Viên nén - Amlodipine

Cinod 10

0
Cinod 10 - SĐK VN-20901-18 - Thuốc tim mạch. Cinod 10 Viên nén bao phim - Cilnidipin 10mg

Febuzex 40

0
Febuzex 40 - SĐK VN3-194-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuzex 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40mg

Febuzex 80

0
Febuzex 80 - SĐK VN3-195-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuzex 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg