Danh sách

Febuzex 40

0
Febuzex 40 - SĐK VN3-194-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuzex 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40mg

Febuzex 80

0
Febuzex 80 - SĐK VN3-195-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuzex 80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80mg