Danh sách

Neoamiyu

0
Neoamiyu - SĐK VN-4147-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Neoamiyu Tiêm tĩnh mạch - L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine acetat, L-Methionine, L-Phenyllalanine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Valine, L-alanine, L-Arginine, L-Aspartic acid, L-Glutamic acid, L-Histidine, L-Proline

Morithepamin

0
Morithepamin - SĐK VN-4146-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Morithepamin Tiêm tĩnh mạch - L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine acetat, L-Methionine, L-Phenyllalanine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Valine, L-alanine, L-Arginine, L-Aspartic acid, L-Glutamic acid, L-Histidine, L-Proline