Danh sách

Joeton injection

0
Joeton injection - SĐK VN-21308-18 - Khoáng chất và Vitamin. Joeton injection Bột pha tiêm - Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750mg

Myotab tab

0
Myotab tab - SĐK VN-22132-19 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myotab tab Viên nén bao đường - Eperison hydrochlorid 50mg

Dimetus tablet

0
Dimetus tablet - SĐK VN-21422-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Dimetus tablet Viên nén bao phim - Rebamipide 100mg

Joeton injection

0
Joeton injection - SĐK VN-21308-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Joeton injection Bột pha tiêm - Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750mg
Thuốc Safdin capsule - SĐK VN-20544-17

Safdin capsule

0
Safdin capsule - SĐK VN-20544-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Safdin capsule Viên nang cứng - Cefdinir 100mg