Danh sách

Vigamox

0
Vigamox - SĐK VN-22182-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vigamox Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 1ml dung dịch chứa Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochlorid) 5mg
Thuốc Azopt - SĐK VN-21090-18

Azopt

0
Azopt - SĐK VN-21090-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Azopt Hỗn dịch nhỏ mắt - Mỗi 1ml hỗn dịch chứa Brinzolamide 10mg