Danh sách

Neostesin

0
Neostesin - SĐK VN-10806-10 - Thuốc khác. Neostesin Bột đông khô để pha tiêm - Cyclic Somatostatin acetate

Omeprazol G.E.S. 40mg

0
Omeprazol G.E.S. 40mg - SĐK VN-15776-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeprazol G.E.S. 40mg thuốc bột pha tiêm truyền tĩnh mạch - omeprazol micronised

Fluxum

0
Fluxum - SĐK VN-7340-03 - Thuốc tác dụng đối với máu. Fluxum Dung dịch tiêm dưới da - Parnaparin

Fluxum

0
Fluxum - SĐK VN-7341-03 - Thuốc tác dụng đối với máu. Fluxum Dung dịch tiêm dưới da - Parnaparin

Fluxum

0
Fluxum - SĐK VN-7342-03 - Thuốc tác dụng đối với máu. Fluxum Dung dịch tiêm dưới da - Parnaparin