Danh sách

Cerotil 250

0
Cerotil 250 - SĐK VN-1429-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cerotil 250 Viên nén bao phim-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Diafase

0
Diafase - SĐK VN-7525-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diafase Viên nén bao phim - Metformin

Rapeed 20

0
Rapeed 20 - SĐK VN-21577-18 - Thuốc khác. Rapeed 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20mg

Ondem-MD 8 mg

0
Ondem-MD 8 mg - SĐK VN-20181-16 - Thuốc khác. Ondem-MD 8 mg Viên nén - Ondansetron 8mg

Pantoprazole sodium for injection

0
Pantoprazole sodium for injection - SĐK VN-2443-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantoprazole sodium for injection Bột pha tiêm-40mg Pantoprazole - Pantoprazole Sodium
Thuốc Mepraz - SĐK VN-0551-06

Mepraz

0
Mepraz - SĐK VN-0551-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Mepraz Viên nang chứa vi nang bao tan trong ruột-20mg - Omeprazole

PNZ-40 tablets

0
PNZ-40 tablets - SĐK VN-6591-08 - Thuốc đường tiêu hóa. PNZ-40 tablets Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole Sodium

PZN-20 Tablets

0
PZN-20 Tablets - SĐK VN-6072-08 - Thuốc đường tiêu hóa. PZN-20 Tablets Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole

Panzo-40 Tablets

0
Panzo-40 Tablets - SĐK VN-6919-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Panzo-40 Tablets Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole sodium

Mepraz

0
Mepraz - SĐK VN-12243-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Mepraz Viên nang - Omeprazole