Danh sách

Lumigan

0
Lumigan - SĐK VN-4706-07 - Thuốc khác. Lumigan Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn - Bimatoprost

Refresh Tears Lubricant eye drops

0
Refresh Tears Lubricant eye drops - SĐK VN-8418-09 - Thuốc khác. Refresh Tears Lubricant eye drops Dung dịch tra mắt -

Endura

0
Endura - SĐK VN-13983-11 - Thuốc khác. Endura Thuốc nhỏ làm trơn mắt - Glycerin, Polysorbate 80

Endura

0
Endura - SĐK VN-13983-11 - Thuốc khác. Endura Thuốc nhỏ làm trơn mắt - Glycerin, Polysorbate 80

Zymar

0
Zymar - SĐK VN-2092-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Zymar Dung dịch nhỏ mắt-0.3mg/ml - Gatifloxacin

Refresh Tears Lubricant eye drops

0
Refresh Tears Lubricant eye drops - SĐK VN-8564-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Refresh Tears Lubricant eye drops Dung dịch nhỏ mắt - Carboxymethylcellulose sodium

Primoptic

0
Primoptic - SĐK VN-7760-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Primoptic Dung dịch nhỏ mắt - Trimethoprim, Polymyxin B sulfate

Refresh Plus

0
Refresh Plus - SĐK VN-5745-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Refresh Plus Thuốc nhỏ mắt - Carboxymethylcellulose

Ocufen

0
Ocufen - SĐK VN-0021-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ocufen Dung dịch nhỏ mắt-0,03% - Natri Flurbiprofen

Endura

0
Endura - SĐK VN-9901-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Endura Thuốc nhỏ mắt - Polysorbate 80, glycerin