Danh sách

Latisse

0
Latisse - SĐK VN-13984-11 - Thuốc khác. Latisse dung dịch bôi mí mắt - Bimatoprost

Lumigan

0
Lumigan - SĐK VN-18135-14 - Thuốc khác. Lumigan Dung dịch nhỏ mắt - Bimatoprost 0,3mg/ml

Refresh Plus

0
Refresh Plus - SĐK VN-18983-15 - Thuốc khác. Refresh Plus Dung dịch nhỏ mắt - Carboxymethylcellulose natri 0,5%w/v

Alphagan P

0
Alphagan P - SĐK VN-18592-15 - Thuốc khác. Alphagan P Dung dịch nhỏ mắt - Brimonidin Tartrat 7,5 mg/5ml

Optive

0
Optive - SĐK VN-4960-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Optive Dung dịch làm trơn mắt - Carboxymethyl cellulose natri, Glycerin

Restasis

0
Restasis - SĐK VN-14894-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Restasis Nhũ tương nhỏ mắt - Cyclosporine

Optive Advanced UD

0
Optive Advanced UD - SĐK VN-20374-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Optive Advanced UD Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 0,4ml dung dịch chứa Carboxymethylcellulose natri 2mg; Glycerin 4mg; polysorbate 80 2mg
Thuốc Optive - SĐK VN-20127-16

Optive

0
Optive - SĐK VN-20127-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Optive Dung dịch nhỏ mắt - Natri carboxymethylcellulose 5mg/ml; Glycerin 9mg/ml
Thuốc Refresh Tears - SĐK VN-19386-15

Refresh Tears

0
Refresh Tears - SĐK VN-19386-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Refresh Tears Dung dịch nhỏ mắt - Natri carboxymethylcellulose 0,5%
Thuốc Restasis - SĐK VN-21663-19

Restasis

0
Restasis - SĐK VN-21663-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Restasis Hỗn dịch nhỏ mắt - Mỗi 1ml hỗn dịch chứa Cyclosporin 0,05mg