Danh sách

Alpathin

0
Alpathin - SĐK VN-10966-10 - Thuốc khác. Alpathin Bột pha tiêm - Cephalotin sodium and Cephalotin bicarbonate

Unopime

0
Unopime - SĐK VN-12378-11 - Thuốc khác. Unopime Bột pha tiêm - Cefepime Hydrochloride, L-Arginine

Revotam-1000

0
Revotam-1000 - SĐK VN-9731-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Revotam-1000 Thuốc tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Revotam-2000

0
Revotam-2000 - SĐK VN-9732-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Revotam-2000 Thuốc tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Alaxime 750

0
Alaxime 750 - SĐK VN-10965-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Alaxime 750 Bột pha tiêm - Cefuroxim sodium

Alaxime 1500

0
Alaxime 1500 - SĐK VN-10964-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Alaxime 1500 Bột pha tiêm - Cefuroxime sodium

Sanmero

0
Sanmero - SĐK VN-11841-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sanmero Bột pha tiêm - Meropenem Trihydrate

Santriaxone

0
Santriaxone - SĐK VN-12377-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Santriaxone Bột pha tiêm - Ceftriaxone Sodium; Sulbactam sodium

Fotasafe

0
Fotasafe - SĐK VN-11840-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fotasafe Bột pha tiêm - Ceftizoxime natri

Cefosafe

0
Cefosafe - SĐK VN-12376-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefosafe Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium