Danh sách

Thuốc Trosicam 15mg - SĐK VN-20104-16

Trosicam 15mg

0
Trosicam 15mg - SĐK VN-20104-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trosicam 15mg Viên nén phân tán tại miệng - Meloxicam 15mg

Trosicam 7.5mg

0
Trosicam 7.5mg - SĐK VN-20105-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trosicam 7.5mg Viên nén phân tán tại miệng - Meloxicam 7,5mg