Danh sách

Metformin

0
Metformin - SĐK VN-8574-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Viên nén - Metformin

Metformin

0
Metformin - SĐK VN-8575-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Viên nén - Metformin

Levothyroxine

0
Levothyroxine - SĐK VN-0078-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levothyroxine Viên nén-100mcg - Levothyroxine

Digoxin

0
Digoxin - SĐK VN-7615-03 - Thuốc tim mạch. Digoxin Viên nén - Digoxin