Danh sách

Albothyl

0
Albothyl - SĐK VN-5169-08 - Thuốc phụ khoa. Albothyl Viên đặt âm đạo - Policresulen

Pantoloc

0
Pantoloc - SĐK VN-8881-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantoloc Thuốc bột pha tiêm - Pantoprazole

Pantoloc I.V

0
Pantoloc I.V - SĐK VN-5170-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantoloc I.V Thuốc bột pha dung dịch tiêm truyền - Pantoprazole sodium