Danh sách

Durogesic 12mcg/h

0
Durogesic 12mcg/h - SĐK VN-4498-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Durogesic 12mcg/h Miếng dán qua da - Fentanyl

Durogesic 25mcg/h

0
Durogesic 25mcg/h - SĐK VN-4499-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Durogesic 25mcg/h Miếng dán qua da - Fentanyl
Thuốc Durogesic 50mcg/h - SĐK VN-4500-07

Durogesic 50mcg/h

0
Durogesic 50mcg/h - SĐK VN-4500-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Durogesic 50mcg/h Miếng dán qua da - Fentanyl