Danh sách

Romylita

0
Romylita - SĐK VN-5170-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Romylita Viên nén bao phim - Rosiglitazone

Amnigrel

0
Amnigrel - SĐK VN-5169-10 - Thuốc khác. Amnigrel Viên nén bao phim - Clopidogrel bisulfate

S-Valapro

0
S-Valapro - SĐK VN-8549-09 - Thuốc khác. S-Valapro Viên bao tan ở ruột -

Fenam – 20

0
Fenam - 20 - SĐK VN-8521-09 - Thuốc khác. Fenam - 20 Viên nén bao phim - Atovastatin

Fenam-10

0
Fenam-10 - SĐK VN-8520-09 - Thuốc khác. Fenam-10 Viên nén bao phim - Atovastatin

Samprazole

0
Samprazole - SĐK VN-2135-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Samprazole Viên nang-300mg - Lansoprazole

Lansoprazole Delayed-Reléae Capsules

0
Lansoprazole Delayed-Reléae Capsules - SĐK VN-2134-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Lansoprazole Delayed-Reléae Capsules Viên nang-300mg - Lansoprazole

Amtopid – 20

0
Amtopid - 20 - SĐK VN-8059-09 - Thuốc tim mạch. Amtopid - 20 Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Amnox

0
Amnox - SĐK VN-16938-13 - Thuốc tim mạch. Amnox Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulphate) 75mg

Amtopid

0
Amtopid - SĐK VN-16565-13 - Thuốc tim mạch. Amtopid Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 10mg