Danh sách

Gifloxin Eye/Ear Drops

0
Gifloxin Eye/Ear Drops - SĐK VN-4966-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Gifloxin Eye/Ear Drops Dung dịch nhỏ mắt, tai - Ofloxacin

Colivas 20

0
Colivas 20 - SĐK VN-7963-09 - Thuốc tim mạch. Colivas 20 Viên nén bao phim - Simvastatin

Colivas 10

0
Colivas 10 - SĐK VN-7962-09 - Thuốc tim mạch. Colivas 10 Viên nén bao phim - Simvastatin

Noramtec eye/ear drops

0
Noramtec eye/ear drops - SĐK VN-4968-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Noramtec eye/ear drops Dung dịch nhỏ mắt, tai - Norfloxacin

Mazitron 250

0
Mazitron 250 - SĐK VN-3841-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mazitron 250 Viên nang - Azithromycin dihydrate

Fixit 200

0
Fixit 200 - SĐK VN-3364-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fixit 200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime

Fixit 100

0
Fixit 100 - SĐK VN-3363-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fixit 100 Viên nén bao phim-100mg - Cefixime

Cefonova 100

0
Cefonova 100 - SĐK VN-7964-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefonova 100 Viên nang cứng - Cefpodoxime proxetil

Ibuactive

0
Ibuactive - SĐK VN-4967-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ibuactive Viên nén bao phim - Ibuprofen

Celetop 100

0
Celetop 100 - SĐK VN-6400-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Celetop 100 Viên nang - Celecoxib