Danh sách

Sodium Chlorid Injection

0
Sodium Chlorid Injection - SĐK VN-7545-09 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chlorid Injection Dung dịch truyền tĩnh mạch - Sodium Chloride

Sodium Lactate Ringer s Injection

0
Sodium Lactate Ringer s Injection - SĐK VN-7547-09 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Lactate Ringer s Injection Dung dịch tiêm truyền - Sodium Lactate; Sodium Chloride; Potassium Chloride; Calcium Chloride

Glucose Injection 10%

0
Glucose Injection 10% - SĐK VN-7542-09 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Injection 10% Thuốc tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose

Glucose Injection 5%

0
Glucose Injection 5% - SĐK VN-7543-09 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Injection 5% Dung dịch tiêm truyền - Glucose

Sodium Chloride Injection

0
Sodium Chloride Injection - SĐK VN-18231-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Natri chlorid 0,9%

Glucose Injection 10%

0
Glucose Injection 10% - SĐK VN-18511-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Injection 10% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose 50g/500ml

Glucose Injection 5%

0
Glucose Injection 5% - SĐK VN-18512-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Injection 5% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose 25g/500ml

Sodium Lactate Ringer’s Injection

0
Sodium Lactate Ringer’s Injection - SĐK VN-19084-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Lactate Ringer’s Injection Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 500ml chứa Natri lactat 1,55g; Natri chlorid 3,00g; Kali chlorid 0,15g; Calci chlorid 0,10g

Metronidazole and Sodium chloride Injection

0
Metronidazole and Sodium chloride Injection - SĐK VN-19592-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Metronidazole and Sodium chloride Injection Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Metronidazol 0,5g/100ml; Natri chlorid 0,9g/100ml

Mannitol Injection

0
Mannitol Injection - SĐK VN-7544-09 - Thuốc lợi tiểu. Mannitol Injection Dung dịch tiêm truyền - Mannitol