Danh sách

Altiffect

0
Altiffect - SĐK VN-2673-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Altiffect Dịch treo-60mg/5ml - Fexofenadine hydrochloride

Altiffect

0
Altiffect - SĐK VN-3483-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Altiffect Viên nén bao phim-120mg - Fexofenadine hydrochloride