Danh sách

Lofxito tablet

0
Lofxito tablet - SĐK VN-6894-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lofxito tablet Viên nén bao phim - Lomefloxacin Hydrochloride

Gianco Tablet

0
Gianco Tablet - SĐK VN-6893-08 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Gianco Tablet Viên nén bao phim - Tolperisone Hydrochloride

Digel

0
Digel - SĐK VN-7553-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Digel Viên nén - Aluminum hydroxide, magnesium chloride

Anzo-30 capsules

0
Anzo-30 capsules - SĐK VN-1641-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Anzo-30 capsules Viên nang-30mg - Lansoprazole

Proton-P

0
Proton-P - SĐK VN-2676-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Proton-P Viên nén bao phim tan trong ruột-40mg Pantoprazole - Pantoprazole natri

Proton-P Injection

0
Proton-P Injection - SĐK VN-16441-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Proton-P Injection bột đông khô pha tiêm - Pantoprazole (dưới dạng pantoprazole natri sesquihydrate) 40mg

Omparis Injection

0
Omparis Injection - SĐK VN-16123-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Omparis Injection bột đông khô pha tiêm - Omeprazole (dưới dạng Omeprazole sodium) 40mg

Emparis Injection

0
Emparis Injection - SĐK VN-16575-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Emparis Injection Bột đông khô pha tiêm - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole sodium) 40mg

Bronast Tablet

0
Bronast Tablet - SĐK VN-17242-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Bronast Tablet Viên bao tan trong ruột - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesi dihydrate) 20mg

Apuldon Paediatric Drops

0
Apuldon Paediatric Drops - SĐK VN-17828-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Apuldon Paediatric Drops Hỗn dịch uống - Domperidon 5mg/1ml