Danh sách

Propylthiouracil

0
Propylthiouracil - SĐK VN-6787-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil Viên nén - Propylthiouracil

Levothyroxine

0
Levothyroxine - SĐK VN-7617-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levothyroxine Viên nén - Levothyroxine

Pyrazinamid

0
Pyrazinamid - SĐK VN-12211-11 - Thuốc khác. Pyrazinamid Viên nén - Pyrazinamide

Captopril

0
Captopril - SĐK VN-0079-06 - Thuốc tim mạch. Captopril Viên nén-25mg - Captopril

ENA+HCT-Denk 20/12.5

0
ENA+HCT-Denk 20/12.5 - SĐK VN-10218-10 - Thuốc tim mạch. ENA+HCT-Denk 20/12.5 Viên nén - Enalapril maleate; Hydrochlorothiazide

Atenolol Denk 50

0
Atenolol Denk 50 - SĐK VN-11005-10 - Thuốc tim mạch. Atenolol Denk 50 Viên nén bao phim - Atenolol

Captopil

0
Captopil - SĐK VN-14019-11 - Thuốc tim mạch. Captopil Viên nén - Captopril

Captopil

0
Captopil - SĐK VN-14019-11 - Thuốc tim mạch. Captopil Viên nén - Captopril

Rifampicin 150/ INH 100

0
Rifampicin 150/ INH 100 - SĐK VN-9958-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifampicin 150/ INH 100 Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazide

Rifampicin 150/ Isoniazid 100

0
Rifampicin 150/ Isoniazid 100 - SĐK VN-12212-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifampicin 150/ Isoniazid 100 Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazid