Danh sách

Asiadexa

0
Asiadexa - SĐK VN-7453-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Asiadexa Dung dịch tiên - Dexamethasone

Newcezole Injection

0
Newcezole Injection - SĐK VN-12531-11 - Thuốc khác. Newcezole Injection Bột pha tiêm - Ceftezole sodium

Myoless

0
Myoless - SĐK VN-21410-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myoless Viên nén bao đường - Eperison hydrochlorid 50mg

Myoless Tab

0
Myoless Tab - SĐK VN-13667-11 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myoless Tab viên nén bao đường - Eperisone hydrochloride

Myotab tab.

0
Myotab tab. - SĐK VN-15392-12 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myotab tab. Viên nén bao đường - Eperisone HCl
Thuốc Myotab tab - SĐK VN-2875-07

Myotab tab

0
Myotab tab - SĐK VN-2875-07 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myotab tab Viên nén bao đường-50mg - Eperisone hydrochloride

Yudigel II Suspension

0
Yudigel II Suspension - SĐK VN-7715-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Yudigel II Suspension Hỗn dịch uống - magnesium hydroxide, Aluminum hydroxide gel, Simethicone

Homegel

0
Homegel - SĐK VN-7454-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Homegel Hỗn dịch uống - Almagate

Newmecoin

0
Newmecoin - SĐK VN-10338-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Newmecoin Viên nang mềm - Isotretinoin

Philpacef IN Injection

0
Philpacef IN Injection - SĐK VN-8255-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Philpacef IN Injection Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone