Danh sách

Eurozetroxi

0
Eurozetroxi - SĐK VN-1184-06 - Khoáng chất và Vitamin. Eurozetroxi Viên nén bao phim-125mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Eurofixim

0
Eurofixim - SĐK VN-0187-06 - Khoáng chất và Vitamin. Eurofixim Viên nang-200mg - Cefixime

Eurozetroxi

0
Eurozetroxi - SĐK VN-1183-06 - Khoáng chất và Vitamin. Eurozetroxi Viên nén bao-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Xoniox

0
Xoniox - SĐK VN-1185-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Xoniox Bột pha hỗn dịch uống-125mg/5ml - Cefadroxil

Xoniox

0
Xoniox - SĐK VN-0794-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Xoniox Viên nang-500mg - Cefadroxil

Eurozetroxi

0
Eurozetroxi - SĐK VN-1183-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Eurozetroxi Viên nén bao-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Eurozetroxi

0
Eurozetroxi - SĐK VN-1184-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Eurozetroxi Viên nén bao phim-125mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Eurofixim

0
Eurofixim - SĐK VN-0187-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Eurofixim Viên nang-200mg - Cefixime

Xoniox

0
Xoniox - SĐK VN-15353-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Xoniox Bột pha hỗn dịch uống - Cefadroxil