Danh sách

Vesicare 10mg

0
Vesicare 10mg - SĐK VN1-281-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Vesicare 10mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate

Vesicare 10mg

0
Vesicare 10mg - SĐK VN2-29-13 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Vesicare 10mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate 10mg

Vesicare 5mg

0
Vesicare 5mg - SĐK VN1-282-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Vesicare 5mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate
Thuốc Vesicare 5mg - SĐK VN-16193-13

Vesicare 5mg

0
Vesicare 5mg - SĐK VN-16193-13 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Vesicare 5mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate 5mg
Thuốc Harnal Ocas 0

Harnal Ocas 0,4mg

0
Harnal Ocas 0,4mg - SĐK VN-19849-16 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Harnal Ocas 0,4mg Viên nén phóng thích chậm - Tamsulosin hydrocloride 0,4 mg

Harnal Ocas 0,4mg

0
Harnal Ocas 0,4mg - SĐK VN-9643-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Harnal Ocas 0,4mg Viên nén bao phim phóng thích chậm - Tamsulosine HCl