Danh sách

Protopic 0,1%

0
Protopic 0,1% - SĐK VN-16293-13 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Protopic 0,1% thuốc mỡ - Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus hydrate) 10mg
Thuốc Protopic 0

Protopic 0,03%

0
Protopic 0,03% - SĐK VN-16292-13 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Protopic 0,03% thuốc mỡ - Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus hydrate) 3mg