Danh sách

Onglyza

0
Onglyza - SĐK VN-21364-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Onglyza Viên nén bao phim - Saxagliptin 2,5mg
Thuốc Onglyza - SĐK VN-21365-18

Onglyza

0
Onglyza - SĐK VN-21365-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Onglyza Viên nén bao phim - Saxagliptin 5mg
Thuốc Komboglyze XR - SĐK VN3-144-19

Komboglyze XR

0
Komboglyze XR - SĐK VN3-144-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Komboglyze XR Viên nén bao phim - Saxagliptin 2,5mg; Metformin hydroclorid 1000mg
Thuốc Xigduo XR - SĐK VN3-217-19

Xigduo XR

0
Xigduo XR - SĐK VN3-217-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Xigduo XR Viên nén bao phim phóng thích kéo dài - Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 10mg; Metformin hydrochlorid 500mg
Thuốc Xigduo XR - SĐK VN3-219-19

Xigduo XR

0
Xigduo XR - SĐK VN3-219-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Xigduo XR Viên nén bao phim phóng thích kéo dài - Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 5mg; Metformin hydrochlorid 500mg
Thuốc Xigduo XR - SĐK VN3-216-19

Xigduo XR

0
Xigduo XR - SĐK VN3-216-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Xigduo XR Viên nén bao phim phóng thích kéo dài - Dapagliflozin (dướidạng Dapagliflozinpropanediolmonohydrat) 10mg;Metformin 1000mg
Thuốc Xigduo XR - SĐK VN3-218-19

Xigduo XR

0
Xigduo XR - SĐK VN3-218-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Xigduo XR Viên nén bao phim phóng thích kéo dài - Dapagliflozin (dướidạng Dapagliflozinpropanediolmonohydrat) 5mg;Metformin 1000mg

Arimidex

0
Arimidex - SĐK VN-9906-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Arimidex Viên nén bao phim - Anastrozole
Thuốc Arimidex - SĐK VN-19784-16

Arimidex

0
Arimidex - SĐK VN-19784-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Arimidex Viên nén bao phim - Anastrozol 1 mg

Arimidex

0
Arimidex - SĐK VN-10735-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Arimidex Viên nén bao phim - Anastrozole