Danh sách

Prostodin

0
Prostodin - SĐK VN1-236-10 - Thuốc khác. Prostodin Dung dịch thuốc tiêm bắp - Carboprost

Prostodin

0
Prostodin - SĐK VN1-237-10 - Thuốc khác. Prostodin Dung dịch thuốc tiêm bắp - Carboprost

Prostodin

0
Prostodin - SĐK VN-11685-11 - Thuốc khác. Prostodin Dung dịch tiêm - Carboprost tromethamine

Prostodin

0
Prostodin - SĐK VN-11684-11 - Thuốc khác. Prostodin Dung dịch tiêm - Carboprost tromethamine

Cerviprime

0
Cerviprime - SĐK VN1-235-10 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Cerviprime Gel - Dinoprostone

Cerviprime

0
Cerviprime - SĐK VN-11683-11 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Cerviprime Gel - Dinoprostone

Plendil

0
Plendil - SĐK VN-9938-10 - Thuốc tim mạch. Plendil Viên nén phóng thích kéo dài - Felodipine