Danh sách

Thuốc Forxiga - SĐK VN3-38-18

Forxiga

0
Forxiga - SĐK VN3-38-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Forxiga Viên nén bao phim - Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 5mg
Thuốc Forxiga - SĐK VN3-37-18

Forxiga

0
Forxiga - SĐK VN3-37-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Forxiga Viên nén bao phim - Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 10mg

Zestril

0
Zestril - SĐK VN-17247-13 - Thuốc tim mạch. Zestril Viên nén - Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 20mg

Zestril

0
Zestril - SĐK VN-17248-13 - Thuốc tim mạch. Zestril Viên nén - Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 5mg
Thuốc Betaloc 50mg - SĐK VN-17245-13

Betaloc 50mg

0
Betaloc 50mg - SĐK VN-17245-13 - Thuốc tim mạch. Betaloc 50mg Viên nén - Metoprolol tartrate 50mg
Thuốc Zestril - SĐK VN-17246-13

Zestril

0
Zestril - SĐK VN-17246-13 - Thuốc tim mạch. Zestril Viên nén - Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 10mg
Thuốc Zestoretic-20 - SĐK VN-17836-14

Zestoretic-20

0
Zestoretic-20 - SĐK VN-17836-14 - Thuốc tim mạch. Zestoretic-20 Viên nén - Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 20mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg