Danh sách

Diprivan

0
Diprivan - SĐK VN-7293-03 - Thuốc gây tê - mê. Diprivan Hỗn dịch tiêm - Propofol

Diprivan

0
Diprivan - SĐK VN-4716-07 - Thuốc gây tê - mê. Diprivan Nhũ tương dùng đường tĩnh mạch - Propofol

Diprivan

0
Diprivan - SĐK VN-6897-08 - Thuốc gây tê - mê. Diprivan Nhũ tương dùng tiêm hoặc truyền tĩnh mạch - Propofol