Danh sách

Sulcilat Suspension 250mg/5ml

0
Sulcilat Suspension 250mg/5ml - SĐK VN-6241-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sulcilat Suspension 250mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Sultamicillin

Klavunamox 625mg Film Tablet

0
Klavunamox 625mg Film Tablet - SĐK VN-5695-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klavunamox 625mg Film Tablet Viên nén bao phim - Amoxicillin Sodium, Potassium clavulanate

Klavunamox Bid 200/28,5mg Suspension

0
Klavunamox Bid 200/28,5mg Suspension - SĐK VN-7307-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klavunamox Bid 200/28,5mg Suspension Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilin trihydrate; clavulanate kali

Klavunamox Bid 400/57mg Suspension

0
Klavunamox Bid 400/57mg Suspension - SĐK VN-5696-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klavunamox Bid 400/57mg Suspension Bột pha hỗn dịch - 400/57mg - Amoxicillin Sodium, Potassium clavulanate

Klavunamox Fort Suspension

0
Klavunamox Fort Suspension - SĐK VN-5697-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klavunamox Fort Suspension Bột pha hỗn dịch - 301,35mg; 157,0 - Amoxicillin Trihydrate, Clavulanat Postassium

Klavunamox Pediatric Suspension

0
Klavunamox Pediatric Suspension - SĐK VN-7308-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klavunamox Pediatric Suspension Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilin trihydrate; clavulanate kali

Klavunamox-Bid 1g

0
Klavunamox-Bid 1g - SĐK VN-5698-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klavunamox-Bid 1g Viên nén bao phim - Amoxicillin Trihydrate, Clavulanat Postassium

Klavunamox-Bid 1000mg

0
Klavunamox-Bid 1000mg - SĐK VN-17314-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klavunamox-Bid 1000mg Viên nén bao phim - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrate) 875mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 125mg

Klavunamox Fort

0
Klavunamox Fort - SĐK VN-17313-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Klavunamox Fort Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrate) 250mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 62,5mg

Sulcilat 750

0
Sulcilat 750 - SĐK VN-18508-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sulcilat 750 Viên nén - Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat dihydrat) 750 mg