Danh sách

Thuốc Sozol Gastro-resistant tablet - SĐK VN-17908-14

Sozol Gastro-resistant tablet

0
Sozol Gastro-resistant tablet - SĐK VN-17908-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Sozol Gastro-resistant tablet Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazol 40mg
Thuốc Nafamedil 75mg Film-coated tablet - SĐK VN-18251-14

Nafamedil 75mg Film-coated tablet

0
Nafamedil 75mg Film-coated tablet - SĐK VN-18251-14 - Thuốc tim mạch. Nafamedil 75mg Film-coated tablet Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel hydrogen sulphate) 75mg