Danh sách

Belperi

0
Belperi - SĐK VN-19057-15 - Thuốc khác. Belperi Viên nén - Perindopril (dưới dạng Perindopril tert-butylamin) 3,338mg; Indapamid 1,250mg
Thuốc Qapanto - SĐK VN-19076-15

Qapanto

0
Qapanto - SĐK VN-19076-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Qapanto Viên nén kháng dịch dạ dày - Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg

Levengrel

0
Levengrel - SĐK VN-18213-I4 - Thuốc tim mạch. Levengrel Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg;

Belperi

0
Belperi - SĐK VN-19056-15 - Thuốc tim mạch. Belperi Viên nén - Perindopril (dưới dạng Perindopril tert-butylamin) 1,669mg; Indapamid 0,625mg

Bterol

0
Bterol - SĐK VN-19819-16 - Thuốc tim mạch. Bterol Viên nén bao phim - Irbesartan 150mg

Lisbosartan 150mg

0
Lisbosartan 150mg - SĐK VN-20249-17 - Thuốc tim mạch. Lisbosartan 150mg Viên nén bao phim - Irbesartan 150mg

Lisbosartan 300mg

0
Lisbosartan 300mg - SĐK VN-20425-17 - Thuốc tim mạch. Lisbosartan 300mg Viên nén bao phim - Irbesartan 300mg

Belidipine

0
Belidipine - SĐK VN-21744-19 - Thuốc tim mạch. Belidipine Viên nén - Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat) 5mg
Thuốc Lousartan - SĐK VN-17853-14

Lousartan

0
Lousartan - SĐK VN-17853-14 - Thuốc tim mạch. Lousartan Viên nén bao phim - Losartan kali 50mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

Oxamed

0
Oxamed - SĐK VN-21193-18 - Thuốc hướng tâm thần. Oxamed Viên nén - Oxcarbazepine 300mg