Danh sách

Glimetoz-2

0
Glimetoz-2 - SĐK VN-0105-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimetoz-2 Viên nén-2mg - Glimepiride

Diaglucon 4

0
Diaglucon 4 - SĐK VN-5927-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diaglucon 4 Viên nén bao phim - Rosiglitazone

Glimetoz-2

0
Glimetoz-2 - SĐK VN-12150-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimetoz-2 Viên nén - Glimepiride

Morsilim -10

0
Morsilim -10 - SĐK VN-4969-10 - Thuốc khác. Morsilim -10 Viên nang cứng - Sibutramine hydrochloride monohydrate

Mibecol – 10

0
Mibecol - 10 - SĐK VN1-234-10 - Thuốc khác. Mibecol - 10 Viên bao phim - Ezetimibe

Terazosin 1mg

0
Terazosin 1mg - SĐK VN-8622-09 - Thuốc khác. Terazosin 1mg Viên nén -

Terazosin 2mg

0
Terazosin 2mg - SĐK VN-8623-09 - Thuốc khác. Terazosin 2mg Viên nén -

Finasteride 1mg

0
Finasteride 1mg - SĐK VN-8620-09 - Thuốc khác. Finasteride 1mg Viên nén bao phim -

Finasteride 5mg

0
Finasteride 5mg - SĐK VN-8621-09 - Thuốc khác. Finasteride 5mg Viên nén bao phim -

Ensidol-300

0
Ensidol-300 - SĐK VN-8428-09 - Thuốc khác. Ensidol-300 Viên nén bao phim -