Danh sách

Edar-Em

0
Edar-Em - SĐK VN2-151-13 - Khoáng chất và Vitamin. Edar-Em Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Emtricitabine 200mg

Durativ 400mg

0
Durativ 400mg - SĐK VN1-743-12 - Khoáng chất và Vitamin. Durativ 400mg viên nén bao phim - Ribavirin

Sitaglo 100

0
Sitaglo 100 - SĐK VN-18985-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitaglo 100 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100mg

Sitaglo 25

0
Sitaglo 25 - SĐK VN-18986-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitaglo 25 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 25mg

Sitaglo 50

0
Sitaglo 50 - SĐK VN-18987-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitaglo 50 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50mg

Tenifo

0
Tenifo - SĐK VN1-578-11 - Thuốc khác. Tenifo Viên bao phim - Tenoforvir disoproxil fumarate

Tenifo

0
Tenifo - SĐK VN1-578-11 - Thuốc khác. Tenifo Viên bao phim - Tenoforvir disoproxil fumarate

Omidop

0
Omidop - SĐK VN-17821-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Omidop Viên nang cứng - Omeprazol (Dạng vi hạt bao tan trong ruột) 20mg; Domperidone (dưới dạng hạt phóng thích tức thì) 10mg
Thuốc Revole - SĐK VN-19771-16

Revole

0
Revole - SĐK VN-19771-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Revole Viên nén kháng dịch dạ dày - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 40 mg

Tenifo

0
Tenifo - SĐK VN2-95-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenifo Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg