Danh sách

Thuốc Walenafil-100 - SĐK VN-17315-13

Walenafil-100

0
Walenafil-100 - SĐK VN-17315-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Walenafil-100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg
Thuốc Tadachem-20 - SĐK VN-16630-13

Tadachem-20

0
Tadachem-20 - SĐK VN-16630-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tadachem-20 Viên nén bao phim - Tadalafil

Acitidine

0
Acitidine - SĐK VN-14291-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Acitidine Viên nén bao phim - Cimetidine

Acitidine

0
Acitidine - SĐK VN-14291-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Acitidine Viên nén bao phim - Cimetidine

Zopanpra

0
Zopanpra - SĐK VN-18570-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Zopanpra Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri) 40

Cloviracinob

0
Cloviracinob - SĐK VN-19423-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Cloviracinob Kem bôi ngoài da - Aciclovir 5% kl/kl

Cholcheck-10

0
Cholcheck-10 - SĐK VN-3535-07 - Thuốc tim mạch. Cholcheck-10 Viên nén bao phim-10mg Atorvastatin - Atorvastatin calcium

Cholcheck-20

0
Cholcheck-20 - SĐK VN-3536-07 - Thuốc tim mạch. Cholcheck-20 Viên nén bao phim-20mg Atorvastatin - Atorvastatin calcium

Rovastin-10

0
Rovastin-10 - SĐK VN-14293-11 - Thuốc tim mạch. Rovastin-10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin calcium

Rovastin-10

0
Rovastin-10 - SĐK VN-14293-11 - Thuốc tim mạch. Rovastin-10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin calcium